SEKCJA FIZYKODIAGNOSTYKI I FIZJOTERAPII
STOMATOLOGICZNEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

W dniu 22 września 2007, w Międzyzdrojach, w trakcie trwania I Międzynarodowego Sympozjum - Medycyna fizykalna w służbie stomatologii, zebrał się Komitet Organizacyjny, który zdeklarował się powołać Sekcję Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej.

W dniu 21.02.2009 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii podjął Uchwałę

o powołaniu Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej. Jej siedzibą została Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Misją Sekcji Stomatologicznej PTF jest realizacja zaleceń WHO w zakresie poszukiwania

i promowania nowych, alternatywnych metod diagnozowania, leczenia i rehabilitacji stomatognatycznej, a także upowszechnianie nowoczesnej wiedzy z zakresu fizjoterapii stomatologicznej. Celem Sekcji Stomatologicznej PTF jest wprowadzanie nowoczesnych

metod fizykodiagnostyki i fizjoterapii w dydaktyce przeddyplomowej oraz w codziennej praktyce stomatologicznej.

Stąd wynika potrzeba wdrażania zdrowej i ewidentnej kooperacji równorzędnych

i wzajemnie uzupełniających się Specjalistów Fizjoterapii i Stomatologii.

Współpraca lekarzy dentystów i fizjoterapeutów udowadnia, iż stomatologia jest specjalizacją interdyscyplinarną, a współdziałanie tych specjalności mogło zaowocować w konsekwencji powołaniem Sekcji Stomatologicznej przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii.

Serdecznie Państwa zapraszamy do członkostwa w Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej.
                                                                                                                           Zarząd SFFS PTFAktualizowano dnia: 03.11.2016

Strona stworzona za pomocą Kreatora  www.nazwa.pl